"Ik denk vanaf het einde. Met mijn technische achtergrond kan ik snel de connecties in industriële bedrijven zien en prioriteiten stellen." Daniela Zavec


 

"Openbare aanbesteding voor de oprichting of modernisering van e-business in het mkb voor de periode 2019-2022 "E-COMMERCE 2019-2022"

Logo EKP sklad za regionalni razvoj

 

Het project wordt door de Republiek Slovenië en de Europese Unie medegefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Wij ondersteunen onderzoeksprojecten waarbij ook studenten betrokken zijn. In het kader van het project "Het creatieve pad naar praktische kennis volgen" doen studenten tijdens hun opleiding praktische ervaring, kennis en vaardigheden op.

Meer veiligheid voor de brandweer - dit was het belangrijkste aandachtspunt van het project "Rescue SAFE".