Načrtovanje multidisciplinarnih projektov prinaša različne izzive – od sestave pravega tima, osredotočanja na prave cilje, do prenosa v tržne izdelke. Pomagam vam pri pripravi in uresničevanju inovacijskih projektov.

 • Analiziranje potencialov za inovacije zamisli
 • Analiza potreb uporabnikov, tehnoloških možnosti, socialno-ekonomskih parametrov in razpoložljivih virov
 • Prepoznavanje tveganj, ovir za inovacije in prioritet
 • Priprava serijsko in tržno naravnanega razvoja izdelkov
 • Stiki s pomembnimi zunanjimi partnerje mreže
 • Sestava projektne skupine F+E
 • Možnosti javnega sofinanciranja (poznavanje podpornega okolja za podjetja in ustanove F+E v Evropi)
 • Organizacija sodelovanja s partnerji z različnim poklicnim, nacionalnim, kulturnim in organizacijskim ozadjem
 • Izdelava prototipov
 • Preizkusi dizajna in uporabnosti
 • Pomoč pri prenosu znanja, sposobnosti in prototipov izdelkov v konkretne, prodajne izdelke oz. procese
 • Premagovanje tržnih ovir (>standardizacija)

>> Primer projekta FuE