Industrijska podjetja oz. razvojne oddelke podpiramo z inženirsko-tehničnim strokovnim znanjem, znanstveno podlago in dolgoletnimi izkušnjami na področju udobja tekstila za človeka. Za oblačila ali tehnični tekstil, senzorični ali ogrevalni tekstil, za osebno varovalno opremo, notranjost vozila ali medicino – pomagamo vam pri razvijanju novih izdelkov in postopkov.

Neodvisni strokovnjaki za

 • Spremljanje razvoja pametnega tekstilnega izdelka
 • Pojasnitev tehničnih vprašanj v zvezi s postopkom
 • Analiza potencialov za inovacije
 • Dajanje pomembnih rezultatov raziskav za projekt na razpolago
 • Posredovanje stikov do inštitutov FuE in proizvajalcev za prototipe, serijsko proizvodnjo
 • Študije izvedljivosti
 • Osnutki, predlogi za izboljšave, alternativni postopki
 • Spremljanje evropskih projektov, dovoljenja
 • Začasno sodelovanje pri inovacijskih projektih
 • in veliko več

Skupaj z mojimi sodelavci in strokovnjaki iz evropske mreže vas podpiram vzdolž celotne tekstilne verige pa vse do certificiranja. Smo kot most med organizacijami F&E in industrijo – za izmenjavo v obe smeri.

Delavnice v podjetjih:

 • Kreativno razmišljanje za strokovnjake razvojnega oddelka, dizajn in proizvodnjo, za opredelitev potrebe v podjetjih in razvijanje novih zamisli
 • Seminarji o stanju tehnike in tehnologije

Svetovanje organizacijam F&E:

 • Iskanje podjetij za izdelavo prototipov, proizvodnjo in trženje
 • Delavnice: Kako razmišljajo uporabniki in proizvaja industrija
 • Prenos tehnologije iz industrije in v industrijo