Logo EKP sklad za regionalni razvojMGRTSpirit Slovenija logo

Učinkoviti e-procesi inoviranja za vključitev v globalne verige pametnih materialov

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

www.eu-skladi.si

Načrtovana operacija se nanaša na izvajanje ukrepov o učinkovitih e-procesih inoviranja za vključitev v globalne verige pametnih materialov. Obravnavana je tematika vključevanja v digitalne showroome za marketing za različne industrije, ki bo obsegala izobraževanje in usposabljanje vezano na nadgradnjo obstoječih povezav s poslovnimi partnerji na B2B nivoju.

Cilj operacije je doseči digitalizacijo opisov kakovostnih parametrov pametnih materialov, ki so zaradi trenutne specifike preveč raznoliki in je potrebno pripraviti poenoten koncept za identifikacijo za razumevanje na globalni ravni. Dalje je namen operacije usposabljanje glede priprave ustreznih razumevajočih vsebin in struktur za celostno podobo spletne strani za tuje trge ter na know-how o procesih inoviranja pametnih materialov v obliki spletne prodaje aplikativnih rešitev, digitaliziranih opisov pametnih materialov in priprava strokovnih vsebin v tujih jezikih za avtomobilsko, gradbeno in tekstilno industrijo.

Dalje je cilj operacije v usposabljanju vodstvenega kadra na področju Industrija 4.0. s ciljem ustvarjanja učinkovitih poslovnih modelov za povečanje izvoza storitev podjetja in nastopa na novih trgih ter prilaganje novim normativom. Obravnavane bodo strokovne prakse, ki so pomembne za vzpostavitev poslovanja v avtomobilski in gradbeni industriji s poudarkom na kakovostnih parametrih pametnih materialov. 

Rezultat operacije so nove oblikovane svetovalne vsebine, ki so predstavljene v obliki posebej zgrajenega modula, ki ponuja izbiro med ocenjevanjem tehnologije, analizo trga, industrializacije, določanja parametrov kakovosti in mreženja na področju delovanja. Rezultat operacije je pripravljen produktno prodajni video o razširjeni inovativni ponudbi svetovanaj o pametnih materialih, ki je prva tovrstna na tem področju. Rezultat operacije je udeležba na mednarodnem spletnem sejmu (Europages). 

Skupna vrednost operacije je 42.900,00 EUR. Vrednost sofinanciranja je 70%.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

pdfHighlights and lessons learned-1.pdf341.75 KB

pdfHighlights and lessons learned-2.pdf464.40 KB